אנחנו יודעים שיש לך
כוחות על! מחסור רציני 
בשעות שינה!