איך להערך לשנת הלימודים

כיצד להערך בחודש הראשון לשנת הלימודים – וגם קצת אחרי