איך רוחצים תאומים?

אמבטיה לתאומים בשנה הראשונה – שניהם יחד או כל אחד לחוד?