בטיחות בברכה

אל תשאירו אותם רגע אחד לבד – נוהל השימוש בבריכה פרטית