ביות מלא

איך מתכוננים ללידת תאומים?
כוחו של חיבוק – תיעוד החיבוק הראשון של ירדן, כששקלה 600 גרם
בלידה הבאה…