הדרכות הורים לתאומים

מועצת חוף אשקלון, מושב בת הדר 14/1/18 הדרכת הורים לתאומים ורד בן פורת
חיפה, 21.2.18 – בוקר לאמהות והתאומים בהנחיית איילת קופל להב