הדרכת הנקה

תופעת הלשון הקשורה/כלואה – אצל התאומים גורמים ודרכי טיפול
הנקת תאומים (או שלישייה) – כדאי ואפשרי