החופש הגדול

אמא’לה מתי נגמר החופש הגדול? – PDF להורדה לתכנון חודש אוגוסט