החלפת חיתול לתאומים

איך מחליפים חיתול לתאומים? יחד?