החלפת חיתול תאומים

איך מחליפים חיתול לתאומים? יחד?