הפרדה במסגרות

הרשמה לשנת הלימודים הבאה- תאומים או שלישייה להפריד או לא להפריד זו השאלה
מתחילים שנת לימודים חדשה? איך עושים זאת עם תאומים או שלישייה? ומה עושים שלראשונה נפרדים?
מורים וגננות – בשכבה שלכם לומדים תאומים? זה בשבילכם!
האם ההחלטה להפריד את התאומים: אור ויובל בכיתה א’ הייתה נכונה?
הפרדה במסגרות – כן או לא??