הפרדת תאומים

הפרדת התאומים לראשונה בכיתה א’ – איך זה מרגיש שלוש שנים אחרי?
הפרדת התאומים לראשונה בכיתה א’ – איך זה מרגיש שנה אחרי?
ההרשמה לגן ולבית הספר בפתח – האם מומלץ להפריד בין התאומים או השלישייה ומתי?