הריון רובה עוברים

שלי ובעלה בחדר הלידה! ככה זה שיש שני – זוגות תאומים