חדר לידה

השפעת התנועה על מהלך הלידה והעצמת היולדת בלידת תאומים
בלידה הבאה…