חלב אם

שגרת פגייה
כוחו של חיבוק – תיעוד החיבוק הראשון של ירדן, כששקלה 600 גרם
שגרת פגייה