יום הזיכרון לשואה ולגבורה

רציתי לספר לך ולא ידעתי איך – השואה בעיניהם של פעוטות, ילדים ונוער