Browsing Tag

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

רציתי לספר לך ולא ידעתי איך – השואה בעיניהם של פעוטות, ילדים ונוער

יום הזיכרון לשואה ולגבורה כולל זיכרונות קולקטיביים ואישיים, כל אחד על פי מסלול ונסיבות חייו. כאשר הילדים חוזרים מהגן או מבית הספר, התפקיד שלנו ההורים הנו לתווך להם את שחוו וספגו במהלך היום ובכלל.האם עלינו ליזום שיחה על יום השואה עם הילדים…