כיתה א

הפרדת התאומים לראשונה בכיתה א’ – איך זה מרגיש שלוש שנים אחרי?
הפרדת התאומים לראשונה בכיתה א’ – איך זה מרגיש שנה אחרי?
ההרשמה לגן ולבית הספר בפתח – האם מומלץ להפריד בין התאומים או השלישייה ומתי?
שלום כיתה א’ – מכתב לאור ויובל, רגע לפני תחילת שנת הלימודים החדשה
הכנה התאומים לכיתה א – הרבה מעבר ללמידת קרוא וכתוב