מוניטור

כוחו של חיבוק – תיעוד החיבוק הראשון של ירדן, כששקלה 600 גרם
אמא על אמת