מושב בטיחות לתאומים

מושבי בטיחות לתאומים – שניהם יחד או כל אחד לחוד?