מסלולים לתאומים

מה עושים עם הילדים והתאומים בראש השנה?