נגישות

נגישות לעגלות תאומים – עכשיו זה בידיים שלנו!
‘החנות נגישה …רק לא עבורך’ מהיום הורים לתאומים יכולים לצאת מהבית גם עגלת התאומים