סל קל

יציאה מהבית – איך מעמיסים את התאומים לאוטו ונשארים בחיים?
מושבי בטיחות לתאומים – שניהם יחד או כל אחד לחוד?
יציאה מהבית – איך מעמיסים את התאומים לאוטו ונשארים בחיים?