עצמאות

איך מפתחים עצמאות אצל התאומים? הדרכה נפלאה של מדריכת ההורים קרן דור