פעילות עם התאומים

פעילויות ט”ו בשבט עם קק”ל – “רואים רחוק-נוטעים ירוק”
פעילויות לילדים ולתאומים בשבועות