קינדרלנד

פעילויות לתאומים ולכל הילדים – בחופש הגדול
פעילויות לילדים ולתאומים בשבועות