קנגרו

שגרת פגייה
חצי הכוס המלאה
כוחו של חיבוק – תיעוד החיבוק הראשון של ירדן, כששקלה 600 גרם
שגרת פגייה
חצי הכוס המלאה