ראייה

החשיבות של בדיקת ראייה לפני תחילתה של שנת הלימודים החדשה – בבית הספר ובגן