רפלוקס

במידה ואחד התאומים פולט באופן תדיר – מה זה אומר? תופעת הרפלוקס – זיהוי, מניעה וטיפול