שכחה ברכב

אחד מגורמי המוות אצל ילדים הוא שכחה ברכב! אבל יש לנו חדשות טובות