שנת לימודים

הרשמה לשנת הלימודים הבאה- תאומים או שלישייה להפריד או לא להפריד זו השאלה
מתחילים שנת לימודים חדשה? איך עושים זאת עם תאומים או שלישייה? ומה עושים שלראשונה נפרדים?
כיצד להערך בחודש הראשון לשנת הלימודים – וגם קצת אחרי