תרי סשקיס

15.3.18, כפר סבא, סדנת הורות לתאומים בהנחיית תרי סשקיס