רגע לפני שאתם מקבלים דמי הבראה – כדי שתכירו את מס הכנסה ומושגים נוספים שיעזרו לכם לקבל את מה שמגיע לכם

בשכר חודש יוני, המשולם במהלך יולי, ישולמו דמי הבראה למרבית השכירים במשק. רובנו כבר ייעדנו מראש את התוספת הברוכה הזאת למימון הוצאה גדולה/חד פעמית, אך לצערנו, כולנו יודעים שהנטו בתלוש כנראה לא באמת יגדל בגובה התוספת לברוטו. מדוע? זו הזדמנות לדון בניכויי חובה מתלוש השכר, וזאת נעשה בטורים הקרובים.

והפעם – מס הכנסה

חשוב: הטור אינו מתיימר להסביר כיצד מחושב מס ההכנסה, אשר הנו רכיב מסובך למדי, אלא מנסה להסביר מושגים בסיסיים.
נוכח זאת, הוא בוודאי אינו מחליף התייעצות עם רואה חשבון או יועץ מס.

הידעת? שני אנשים המרוויחים שכר זהה עשויים לשלם סכום מס הכנסה שונה.
מס הכנסה, כשמו כן הוא, מס על הכנסות. מס זה מתועד כבר מתקופת מצרים העתיקה, כתשלום על בסיס עושר (רכוש, עבדים ועוד), אך המס כפי שאנו מכירים אותו היום החל באנגליה ב – 1799, כאשר הממלכה גייסה כסף לצורך רכישת נשק למלחמה בצרפתים.
מס ההכנסה הנו מס פרוגרסיבי – כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר, ייגבה אחוז מס גבוה יותר.
חישוב המס בישראל מתבצע לפי מדרגות מס, כלומר ההכנסה החייבת במס מחולקת לטווחי הכנסה (“מדרגות”), כשבכל טווח נוסף (מדרגה) נגבה אחוז מס גדול יותר
התוצאה היא שיעור מס שולי – כמה מס אשלם על כל שקל נוסף שאקבל בשכר? או – כמה מס נוסף אשלם בהינתן העלאת השכר השמנה שהבוס מבטיח לי כבר חודשים.

 

 

בואו נגדיר כמה מונחי יסוד:
• זיכוי (במס) – מפחית את תשלום המס, בדרך של נקודות זיכוי או כסכום שחישובו מוגדר בפקודת מס הכנסה. ניתן ,למשל, במקרה של מגורים בישובים מיוחדים (ספר ובאזורי עימות), תרומות, תשלום עבור אחזקת בן משפחה במוסד סיעודי ועוד
• נקודות זיכוי: צורת זיכוי המס (הנחה בתשלום המס) המוכרת ביותר. מפחיתות את תשלום המס, כלומר מזכות ב”הנחה” מסכום המס לתשלום. הזכאות לנקודות זיכוי נקבעת בהתאם למצב האישי, כגון תושבות (בישראל), שירות צבאי, הורות לילדים קטנים ועוד.
• פטור ממס: מקטין את סכום ההכנסה החייבת בתשלום המס. פטורים ניתנים למשל במקרים של נכות, עיוורון ועוד
• הכנסה זקופה (“שווי”): מגדילה את ההכנסה לצורך תשלום המס, עקב קבלת הטבה מהמעסיק שאינה ניתנת כתשלום דרך תלוש השכר, אלא ב”שווה כסף” כגון מתנה, רכב חברה צמוד, ביטוח בריאות פרטי ע”ח המעסיק וכו’.
• גילום: משית על המעסיק את תשלום המסים בגין רכיב השכר המגולם.

איך זה עובד בפועל?
מס הכנסה מחושב ברמה שנתית על סך ההכנסה השנתית, וכך גם כל ההקלות השונות כגון נקודות זיכוי ופטורים, אך לצורך חישוב תלוש השכר החודשי מתבצע חישוב יחסי של המדרגות, התקרות וההקלות.
את רוב ההקלות במס ניתן לקבל בתלוש השכר, בכפוף לכך שהעובד מילא את הסעיפים הרלוונטיים בטופס 101 (“כרטיס עובד”), סיפק אסמכתאות כנדרש ו/או הגיש אישור מתאים מפקיד שומה.

ניקח לדוגמה הכנסה חודשית ממוצעת בסך 10,000 ₪.
גובה המס החודשי שנדרש לשלם לפי מדרגות המס הינו 1,204 ₪.

אבל סכום המס שישולם בפועל אינו זהה למחושב מעלה, והוא משתנה בהתאם למצבו האישי של כל אדם (גרוש/הורה יחיד/נכה ועוד), בהתחשב בהטבות שקיבל מעבר למשכורת ובהתאם לנתונים נוספים:

1. נקודות זיכוי – ערכה של נקודת זיכוי בשנת 2019 הינו 218 ₪ לחודש. כל גבר תושב ישראל זכאי ל – 2.25 נקודות זיכוי, ואישה תושבת ל– 2.75.
א. הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי נוספות. עד גיל 5 מספר נקודות הזיכוי בגין הילדים זהות לאב ולאם. למשל, אישה נשואה שלה 2 ילדים, בני שנתיים ו- 4 שנים זכאית ל– 7.75 נקודות זיכוי, שמהוות הנחה בתשלום המס של כ- 20,300 ₪ בחישוב שנתי.
בעלה של אשה זו זכאי ל– 7.25 נקודות זיכוי, שמהוות הנחה בתשלום המס של כ- 19,000 ש”ח בחישוב שנתי.
בסה”כ, זכאית משפחה זו, של אם, אב ו– 2 ילדים להנחה של כ- 39,300 ₪ בתשלום המס השנתי. (אין אפשרות להעביר נקודות מאם לאב על פי גובה ההכנסה).
ב. הורה יחיד (שלילדו אין הורה נוסף) זכאי לנקודת זיכוי אחת, בנוסף לנקודות הזיכוי שמקבלים שני הורים בגין הילד (נקודות אב+נקודות אם). כך למשל אישה שהיא הורה יחיד לילד בן 4, תקבל 8.75 נקודות זיכוי שמהוות הנחה בתשלום המס של כ- 23,000 ₪ בחישוב שנתי.
ג. קיימים מצבים נוספים שבגינם זכאי העובד לנקודות זיכוי נוספות, לצורך הבדיקה ניתן להיעזר במחשבון נקודות הזיכוי מאתר רשות המסים (תקף גם לשנת 2019) כאן 

2. פטור ממס – מקטין את ההכנסה לחישוב המס. כלומר, אם ההכנסה שלנו היא 10,000 ₪ ויש לנו פטור בגובה 1,000 ₪, המס יחושב כאילו הכנסתנו היא 9,000 ₪ בלבד. פטור ממס ניתן למשל במקרה של נכות (כולל לחולים בסרטן) בתנאים מסוימים, ויש לפנות לרשות המסים לצורך קבלת אישור לפטור.

 

 

3. זקיפת הכנסה (“שווי”) – נניח שהמעסיק נותן לנו מדי פסח וראש השנה מתנה בשווי 600 ₪. מתנה זו שקולה להכנסה, ועל כן לצורך חישוב מס הכנסה, היא מתווספת להכנסה החודשית שלנו בחודש התשלום.
ישנם מעסיקים המשלמים את המס על המתנה (“גילום”- יוסבר בסעיף הבא), כדי שהעובד ייהנה ממלוא שוויה (ובעתיד אסביר כיצד זה משפיע על השוואת שכר בין מעסיקים שונים). אולם אם המעסיק אינו נוהג כך, הרי שהמס ישולם ע”י העובד.
במקרה כזה, אם ההכנסה היא 10,000 ₪ ושווי המתנה הוא 600 ש”ח, סכום ההכנסה לצורך חישוב המס יהיה 10,600 ₪, ולכן הנטו בתלוש השכר צפוי להיות נמוך יותר מהתוספת של 600 ש”ח.
באופן דומה, יחושב המס גם עבור רכב ליסינג, טיול שנתי לחו”ל, פרס ייעול או כל הטבה אחרת שממומנת ע”י המעסיק, שלא בתשלום ישיר לעובד בתלוש.

4. גילום – תוספת לשכר הברוטו, בגובה סכום המסים שעל העובד לשלם (ועוד קצת, כי גם תוספת זו חייבת במס) עבור רכיב שכר. בהמשך לדוגמה מהסעיף הקודם, נניח שהמעסיק מגלם את שווי המתנה (600 ₪) . כזכור, מתנה זו שקולה להכנסה, אולם מכיוון שהפעם המעסיק הוא שמשלם את המס בגינה, העובד ישלם במקרה זה רק את המס המחושב על 10,000 ₪.

5. כאמור, המס מחושב בחישוב שנתי ולא חודשי, למרות שהוא מנוכה מהשכר באופן חודשי. מדי חודש מחושב בתלוש השכר סכום המס (בהתחשב בהקלות המס) עבור סך ההכנסה שהתקבלה מתחילת שנת המס, וממנו מנוכה המס ששולם בחודשים הקודמים, כך מתקבל סכום המס לתשלום בחודש הנוכחי. המשמעות היא, למשל, שאם קיבלנו הבראה במשכורת חודש יוני, אמנם נשלם מס גבוה יותר בחודש זה, אך זה יתווסף לחישוב השנתי ויתפרס על פני כל השנה, כך שבתלושי השכר של החודשים הבאים יקטן מעט סכום המס שנשלם (בהנחה ששאר רכיבי השכר נותרו ללא שינוי).

6. מאותה סיבה, אם בחלק משנת המס לא עבדנו ולא קיבלנו חלף שכר (למשל, בתקופת חל”ת אחרי/כחלק מחופשת לידה), או שהחלפנו מקום עבודה והכנסתנו קטנה – ייתכן ששילמנו מס הכנסה גבוה מדי. במקרה כזה, ניתן למלא דוח שנתי למס הכנסה, לצורך קבלת ההחזר. הדוח יוגש לפקיד השומה בצירוף טופס 106, המרכז את סך ההכנסות באותה שנה, וכל מסמך רלוונטי אחר.

לסיום, מס הכנסה יכול להיות גם משעשע:

1. פטר הגדול, המוכר כצאר רפורמטור, ושלט ברוסיה במאות 17 ו – 18, הטיל מס על גידול זקן, כובעים ועוד
2. בחוקי המס של ארה”ב יש יותר מילים מאשר בתנ”ך, הצהרת העצמאות של ארה”ב ונאום גטיסבורג המפורסם – כולם גם יחד.
3. במאה ה – 18 נערף ראשם של גובי מיסים בצרפת
4. ניתן היה להגיש דו”חות מס אלקטרוניים בארה”ב כבר ב – 1986 ועד 1989 ניתן היה לעשות זאת ב – 36 מדינות!
5. ב – 2011 נוסף מקצוע חדש ברומניה לטבלאות המקצועות לצורך חיוב במס – מכשף!

ולסיכום

אומנם לא קל לעקוב אחר כל סעיפי פקודת מס הכנסה, אך חשוב לרכוש לפחות ידע בסיסי בנושא, כדי לדעת לאילו הקלות מס אנו זכאים. מקור טוב לרכישת ידע זה הוא חוברות “דע זכויותיך וחובותיך”* שרשות המסים מפרסמת באתר שלה מדי שנה. יתכן שמעיון בחוברות תגלו שלא קיבלתם הטבת מס שהייתם זכאים לה בשנים הקודמות, או ששילמתם מס ביתר. במקרה כזה ניתן להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה (בתוך 6 שנים מתום שנת המס שבגינה שולם מס ביתר) כדי לקבל החזר. מקרים כאלה יכולים להיות עזיבת עבודה, טיפול בילד עם צרכים מיוחדים או הורים קשישים, תרומות ועוד.
במקרים מסוימים (טיפול בבן משפחה כאמור או הכנסה ממספר מקורות הכנסה), ניתן לבצע תיאום מס מול פקיד השומה, וכך לשלם את המס הנכון במהלך השנה במקום להמתין לקבלת החזרים לאחריה.

זכרו: המעסיק אינו יכול לתת לכם את נקודות הזיכוי המגיעות לכם, אם לא דיווחתם על זכותכם בטופס 101 (אותו ניתן לעדכן גם במהלך השנה, ולא רק בתחילתה). לכן, הקפידו לדווח מיידית על כל שינוי, ובפעם הבאה שתתבקשו למלא טופס 101, קראו היטב את האותיות הקטנות ואת הסעיפים השונים – זה שווה לכם הרבה כסף!

*קישור לחוברות “דע זכויותיך וחובותיך” באתר רשות המסים
קישור לסימולטור החזר מס

אודותיי:

ב – 20 השנים האחרונות מילאתי תפקידים בכירים בארגונים גדולים ומובילים כגון סמנכ”ל אשראי ב”חבר”, ניהול יחידת ייעוץ לכלכלת המשפחה, ראש ענף תכנון שכר ות”ש במשרד הביטחון וראש מערך הביטוח ב”חבר” ומח”צ. הקמתי מוקדי מידע ומיצוי זכויות כמו גם יחידות ארגוניות חדשות במועדוני צרכנות ונהניתי מלמידה וגיוון בעבודתי.
כיום אני יועצת עצמאית בתחום השכר וההטבות וגם – מרצה בארגונים על התנהלות פיננסית ומלווה אותם לשיפור רווחתם הכלכלית של העובדים ומקסום זכויותיהם.

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יש לכם מה להגיד? זה המקום