הצהרת פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר

האתר 2wins.co.il ו/או מפעיליו (להלן: “האתר”) מבקשים להבהיר את מדיניות הפרטיות של האתר:

יצירת קשר עם האתר

ניתן לייצור קשר עם מפעילי האתר באמצעות האתר או בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@2wins.co.il

המידע

מידע הנמסר לאתר על ידי המשתמש:
כחלק מתהליך הגלישה באתר והשימוש בו, מוסר הגולש לאתר מידע מיוזמתו ולבחירתו לרבות באמצעות טפסים, רישום לאתר, כניסה לדף המומחים, רישום לקטגורית – “הכירו הורים באזור מגוריכם” וכדומה.
במסגרת מידע זה נאספים הפרטים הבאים, אשר יכולים לזהות את הגולש באופן אישי: שמו המלא של הגולש, האם יש לגולש ילדים ומספרם, כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש, העיר בה הוא מתגורר ומספר הטלפון שלו. כמו כן בקטגוריית “הכירו את ההורים במקום מגוריכם” ישנה אפשרות של הגולש להעביר לידי האתר את פרטיו והם מפורסמים ברשימה בהתאם להסכמת הגולש.
המידע הנ”ל נמסר לאתר על פי בחירתו של הגולש ואין לו כל חובה למסור אותו לאתר, מסירת המידע נועדה לאפשר לגולש חווית גלישה מלאה באתר. הגולש יכול לבחור לא להעביר את המידע הנ”ל לאתר, אך במקרה זה ימנע ממנו גישה לחלק מתכני האתר ותפגע חווית הגלישה של הגולש.
המידע שיימסר לאתר מהגולש, לרבות פרטיו האישיים של הגולש כמפורט לעיל, יוחזק על ידי האתר ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם להוראות כל דין. כמו כן בעצם מסירת המידע לאתר, מסכים הגולש כי האתר ישתמש במידע למטרות שיווק ומכירות של האתר ו/או של גורמים אחרים הקשורים עם האתר (צדדים שלישים) וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי, לרבות דיוור של האתר ו/או של שותפיו העסקיים.
מידע הנאסף על ידי האתר כחלק מתהליך הגלישה באתר:
מדובר במידע כדוגמת כתובת IP שממנה מגיע הגולש, דפים שהוא צופה בהם וכיו”ב- במידע זה נעשה שימוש של האתר במטרה ליצור סטטיסטיקה של היקף השימוש באתר, הסטטיסטיקה (אך לא המידע הנאסף המפורט בפסקה זו) מועבר גם לצד שלישי.

Cookies

האתר לא אוסף מידע על הגולש באמצעות Cookies

מידע הנמסר לצד שלישי

האתר לא מתיר לצדדים שלישיים – כדוגמת מפרסמים או חברות לניהול פרסום המשלבות ‘באנרים’ באתר – להתחקות אחר משתמשי האתר, אולם מידע הנמסר לאתר על ידי הגולש לרבות שמו, כתובת הדואר האלקטרוני ויתר הפרטים שפורטו לעיל שלו, יכול להימסר לצד שלישי, והצד השלישי יוכל להשתמש במידע למטרות שיווק ומכירות ושליחת דיוור.
כמו כן יוכל האתר למסור מידע שנמסר לו על ידי הגולש ו/או נאסף על ידי האתר במקרים הבאים:
1. בהתאם להוראה של רשות מסומכת על פי דין
2. במקרה בו הגולש יפר את תקנון האתר ו/או את תנאי השימוש של האתר ו/או של כל אחד מהשירותים המוצעים בו.
3. לצורך הליך משפטי בין הגולש ו/או מי מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמו ו/או הצדדים השלישים להם יש שיתוף פעולה עם האתר.
4. לצורך מניעת נזק חמור שעלול להיגרם לגולש ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו על ידי חשיפת המידע.
5. במקרה שפעילות האתר תימכר לגורם אחר.

אבטחת מידע

האתר מאוחסן בשרתי חברת jetserver.co.il, אשר מוגנים בעזרת מספר מעגלי אבטחה: מעגל אבטחה ראשון – Anti DDOS, מעגל אבטחה שני – WAF ומעגל אבטחה שלישי – Online Exploit Scanner.

שונות

הגולש יכול לעיין במידע ולתקנו או למוחקו, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

עם מסירת מידע כלשהו לאתר, מסכים ומאשר הגולש כי השימוש במידע כמפורט לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את הגולש בכל סעד ו/או פיצוי מכל מין ו/או סוג שהוא, למעט הזכות לבטל את הסכמתו על ידי מתן הודעה בכתב לאתר.

יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. המדיניות המעודכנת תפורסם בעמוד הרלוונטי באתר ותחולתה תהיה מיום פרסומה

15.10.15

אהבתם? שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יש לכם מה להגיד? זה המקום

אנחנו יודעים שיש לך
כוחות על! מחסור רציני 
בשעות שינה!